Självledarskapsprogram
Stärk ditt självledarskap!

Din personliga utveckling

=

medarbetarnas utveckling

Självledarskap med ledarcoach Cecilia Nilsson. Tydligt ledarskap.

Vill du växa i ditt självledarskap för att kunna bidra och leda dina medarbetare på bästa sätt?

Boka ett möte så ser vi om detta blir rätt för dig.

Ett samarbete som ökar din medvetenhet och förståelse för ditt ledarskap. Under vårt samarbete kommer du att få verktyg som hjälper dig att bli tydligare i ditt ledarskap både för dig själv och för dina medarbetare.

Du kommer att få utveckla det coachande förhållningssättet, din medarbetarkommunikation samt engagerande målsättningsarbete.


Du kan gå programmet som enskild chef eller om ni är en mindre grupp chefer.

Vi fokuserar på din personliga utveckling kring din ledarskapsstil.


När ni gör den i grupp så tar vi vara på varandras kunskaper, livserfarenheter samt arbetserfarenheter och feedbackar varandra. Samarbete när det ger som mest effekt.


Målet är att du ska öka medvetenheten och få en förståelse för ditt ledarskap. Vi kommer att fylla på din verktygslåda med redskap som hjälper dig att bli tydligare, både för dig och för dina medarbetare. Du kommer att få öva på ditt coachande förhållningssätt för att sedan kunna bidra än mer till medarbetarnas utveckling. Vi utforskar och justerar så att din kommunikation blir än vassare för att kunna skapa de resultat du önskar. Vi skapar en plan för hur du ska kunna bidra till ett mer engagerande målsättningsarbete.


Vi samarbetar under sex månader och vi varvar workshops med individuella coachsamtal. Du får olika uppgifter att göra mellan våra träffar. Under det här samarbetet kommer reflektionen vara av stor betydelse.

Under den här tiden har jag blivit utmanad med öppna och nyfikna frågor. Det har lett mig till att reflektera, fokusera och använda mig av mitt självledarskap som gjort mig mer säker i min ledarstil. 


Jag har fått verktyg till att våga och att vara modig. Att kliva ur min comfort zone, testa andra och nya sätt att leda och kommunicera. Det har varit både spännande och lite läskigt. Det har givit mig styrka att landa i att vara den jag är. 


Jag kan varmt rekommendera Cecilia som med värme, glädje, energi, nyfikenhet och klokhet leder dig till dina egna insikter om hur du vill vara som chef, ledare, kollega och medmänniska. 


Ann-Louise Varg,

Mottagningschef, Capio Artro Clinic